Mureren, Finn, Formanden og Hans ved årets Fjordløb.