Danske mænd, Engelske cykler og svensk færge... juli 2010