EMK køreturen 2009 til Sorø. Preben nyder den medbragte mad.