Græstedturen 2009. Jørgen Johansen og Ove Larsen på hver sin side af Jørgens Triumph.